Get Adobe Flash player

Tájékoztatás az intézmény eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § alapján

1. Felvételei lehetőségről szóló tájékoztató és a beiratkozás időpontja

2. Engedélyezett osztályok és csoportok száma

3. Osztályaink és csoportjaink

4. Iskolánk alkalmazottjainak adatai

5. Dokumentumok 

6. A tanév helyi rendje

7. A térítési díj és tandíj megállapításával kapcsolatos tudnivalók

8. Tanórán kívüli foglalkozások igénybevétele

9. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai: Pedagógiai program 42. o 6.3, 6.4.

10. Az osztályozó vizsga követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák ideje : Pedagógiai program 31. o. 8.

11. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

12. A tanulók le- és kimaradásával, évismétléssel kapcsolatos adatok 

13. Az intézmény munkájával kapcsolatos ellenőrzések, értékelések

14. A művészeti iskola egyéb fontos adatai

15. Archívum

Facebook